Insecten

Bij de insecten is een onderverdeling gemaakt. Deze komt er naast in beeld.

Bijen , Juffers ,Libelle’s ,Vlinders ,Vliegendhertoverige insecten